แสดง รายการ
ผลิตจากไม้ไผ่ธรรมชาติ ผ่านการอบฆ่าเชื่อด้วยความอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน ใช้จิ้มอาหาร ใช้เสียบอาหาร บาร์บีคิว ปลาหมึก เนื้อ ผัก ผลไม้ชนิดต่างๆ ตามงานเลี้ยงงานปาร์ตี้ต่างๆ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ใช้แล้วทิ้ง